Cjenik

  • Život je zabava!

Cjenik

– – – – C J E N I K – – – –

COOKIE – mali ( do 15 djece) – 2 sata ………………………………………………………. 900,00 Kn
Dva educirana animatora, individualno osmišljene aktivnosti i igre prilagođene dobi i interesima slavljenika ,pozivnice, dekoracija prostora i stola, grickalice slane i slatke, sokovi (negazirani), stick sa fotografijama, poklon iznenađenja slavljeniku, diplome za igrače i plesače,Face-painting po želji

COOKIE – veliki ( do 20 djece) – 2 sata …………………………………………………… 1.050,00 Kn
dva educirana animatora, individualno osmišljene aktivmosti i igre prilagođene dobi i željama slavljenika , pozivnice, dekoracija prostora i stola, grickalice slane+slatke, sokovi (negazirani), stick sa fotografijama, poklon iznenađenja za slavljenika, Face-painting po želji , razne diplome

MUFFIN – mali (do 15 djece) – 2 sata ………………………………………………………. 1.000,00 Kn
Dva educirana animatora, individualno osmišljene aktivnosti i igre prilagođene dobi i interesu slavljenika, pozivnice, dekoracija prostora i stola, grickalice slane + slatke, sokovi (negazirani), Sendviči/pizza, stick sa fotografijama, Face-painting po želji,diplome za plesače i igrače , poklon iznenađenja slavljeniku, poklončić za svakog gosta

MUFFIN – veliki (do 20 djece) – 2 sata …………………………………………………….. 1.200,00 Kn
dva educirana animatora , individualno osmišljene aktivnosti i igre u skladu sa dobi i željama slavljenika, pozivnice, dekoracija prostora i stola, grickalice slane + slatke, sokovi (negazirani), Sendviči/pizza, stick sa fotografijama, Face-painting po želji , diplome za sudjelovanje u igrama , poklon iznenađenja slavljeniku, poklončić za svakog gosta

Tematski rođendani (rađeni su na bazi Muffin velikog paketa):

Sportski rođendan ……………………………………………………………… 1.500,00 Kn

Znanstveni rođendan ………………………………………………………….. 1.500,00 Kn

Robotski rodendan ……………………………………………………………. 1.500.00 Kn

Egipatski rođendan …………………………………………………………….. 1.500,00 Kn

Detektivski rođendan …………………………………………………………. 1.500,00 Kn

 

Nadoplate:

Nadoplata za dodatni sat ………………………………………………………………… 200,00 Kn

Nadoplata za dodatnog gosta ……………………………………………………………. 25,00 Kn

Nadoplata za dodatnog animatora ……………………………………………………. 200,00 Kn

Nadoplata za Pinjatu ……………………………………………………………………… 150,00 Kn

Nadoplata za lutkarsku predstavu …………………………………………………….. 450,00 Kn
(uključuje predstavu i izradu ginjol lutke u trajanju 60 min)

Sve cijene su iskazane sa uključenim P.D.V.-om